Mine inntrykk av læring, digitalisering og effektivisering

Dette innlegget vil dreie seg om mine erfaringer fra den første tiden min i faget digital markedsføring og deler av min tid i arbeidslivet. Mine arbeidserfaringer handler i liten grad om digital markedsføring, men mer om hvordan bedrifter som i utgangspunktet ikke bruker digitale verktøy har blitt mer effektive gjennom digitalisering. Jeg vil også gå inn på et tema vi har snakket mye om, nemlig effektivisering og læring.

Læring

Marianne Hagelia har stått for biten angående effektivisering og læring for oss studenter den første perioden og hun vil fortsette med det i de neste ukene. Hun viser oss teknikker og metoder vi kan benytte i studiehverdagen for å kunne effektivisere arbeidet vårt. Mange jeg kjenner, inkludert meg selv, tar inn mye informasjon i løpet av en dag som ikke alltid vil feste seg til minnet. Marianne snakket om forskjeller på mennesker og at mange lærer best på helt forskjellige måter, så det er ingen fasit på hva som er mest effektivt for en student. Hun fikk oss til å tenke på hva vi har best erfaring med og hva vi føler vi får mest ut av. Som jeg skrev i mitt første innlegg, så får jeg mest energi og glede når jeg samhandler med andre mennesker, det samme gjelder læring. Min erfaring fra studietiden er at temaer jeg diskuterer med andre er de som fester seg best, det er lettere å motta andres meninger fra en diskusjon i motsetning til det å bli fortalt noe. Mitt første semester hadde jeg muligheten til å gjøre dette og etter min mening så gjenspeilet det seg i tekstene jeg skrev.

Ettersom at flere av korona-tiltakene har kommet for å bli værende en stund, så synes jeg det var interessant å lære nye individuelle teknikker for å lettere ta til seg ny informasjon. Jeg har blitt nødt til å bearbeide egne notater i større grad enn tidligere og å utveksle notater med andre da rommet for diskusjon ble noe mindre. Før eksamener har min arbeidsgruppe alltid vært glad i å teste hverandre for å kartlegge områder vi måtte øve mer på, og etter en liten spørreundersøkelse under en tidligere forelesning fikk jeg se at det var veldig mange andre som har hodet på samme sted. Dette var en positiv statistikk for min del ettersom at jeg fikk bekreftet at min studieteknikk blir brukt av mange andre og at det er rom for å skape et arbeidsmiljø hvor vi bruker disse teknikkene i år også.

Spørreundersøkelse under forelesning. 61 deltakere.

(Poll for forelesning (7/1/2021), Marianne Hagelia).

Effektivisering og digitalisering

Videre vil jeg snakke litt om en av mine arbeidserfaringer, som jeg nevnte i introduksjonen. Tidligere har jeg jobbet i cirka to år som snekker på forskjellige store prosjekter, fra borettslag til hoteller etc. En bransje som ikke nødvendigvis lener seg på oppdatert digital teknologi, men som i aller høyeste grad har blitt effektivisert på bakgrunn av digitalisering. En av våre forelesere, Arne Krokan, snakket om hvordan de ulike håndverkerfagene pleide å være lite ressurseffektivt kontra hva de er nå til dags. For rundt 10 år siden var ikke deres forretningsmodeller preget av digitale problemløsere slik de er i dag.

På denne tiden hadde de ikke digitale plattformer de kunne benytte for å løse forskjellige komplikasjoner, komplekse eller ei. Det var standard rutine å besøke lokalene deres for å planlegge eller vurdere arbeidsoppgaver og resultater. En liknende rutine i dag ville vært utrolig dårlig utnyttelse av ressurser og svært lite effektivt. Jeg ble ikke kjent med industrien før i 2018 og fikk aldri oppleve en slik hverdag, så for meg var det en selvfølge at slike møter ikke ble holdt. Jeg kan telle på to hender hvor mange ganger jeg var nødt til å besøke kontoret.

Da jeg startet ble jeg raskt introdusert for den digitale informasjonsplattformen, Dalux, et online-verktøy som var toneangivende for vår forretningsmodell. Dalux er en applikasjon som alle som tok del i et prosjekt hadde tilgjengelig. Der fant du fremdriftsplaner, rapportert, resultater, oppgaver etc. Det var selvfølgelig et behov for møter på tvers av entreprenørene og underentreprenørene fra tid til annen, men store deler av de hverdagslige komplikasjonene ble borte da dette verktøyet kom inn på banen. Det finnes naturligvis konkurrenter til Dalux, men det er det produktet jeg har mest kjennskap til.

Lære, erfare, lære

For å dra en rød tråd gjennom disse to temaene, læring og effektivisering gjennom digitalisering, så vil jeg legge til at min oppfatning av effektivisering er læring underveis i arbeid. Naturligvis så ville det ikke vært mulig for mange bedrifter å bruke disse digitale verktøyene når de først startet, men mange bedrifter har lært at de må følge trendene for å være konkurransedyktige på sine markeder. Det er ressurskrevende å endre forretningsmodell, men i mange tilfeller er det helt avgjørende. Dette er læring. I likhet med tilskuddene til Marianne så hadde mange av teknikkene hun har introdusert oss for siden nyttår ikke gitt mening for oss i det første semesteret, dette er læring underveis i arbeid. Bli kjent med dine egne styrker og svakheter, avdekk og forsterk dem, og resultater vil komme naturlig.

Kristoffer Skjervold

Bilder er fra Unsplash.

2 thoughts on “Mine inntrykk av læring, digitalisering og effektivisering

  1. Hei Kristoffer!

    Flott innlegg! Først og fremst syns jeg det er veldig bra at du har greid å trekke en rød tråd mellom Mariannes del om studieteknikk/læring og Arnes del om digitalisering/teknologi. Dette viser at du greier å tenke selvstendig ved å gjøre at to helt forskjellige temaer gir mening i et blogginnlegg. Fortsett sånn – det er helt supert 🙂 Helt topp at du også inkluderer personlige erfaringer og anvender det i en faglig kontekst!

    Eneste pirk fra meg hadde vært å skrive enda litt til! Du skriver bra, så jeg skulle gjerne ønsket å få lese mer 🙂

    Veldig bra jobbet – jeg gleder meg masse til å lese mer 😀

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *