Neste kapittel, sosial kommunikasjon og bærekraft!

I del to av fire skal vi fokusere på sosial kommunikasjon og bærekraft. Vår foreleser, Cecilie Staude, har bedt oss om å bli bedre kjent med FNs bærekraftmål og hvilke av de som er relevante for bedrifter, jeg vil gjøre rede for noen av dem. Mine neste innlegg vil være relevante for den nåværende eksamenen vi har, så dersom du som leser har noen innvendinger, fyr løs!

Til å begynne med …

FNs bærekraftmål er 17 mål og 169 delmål hvor alle målene er rettet mot å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Disse målene er satt til 2030 og alle verdens land har i oppgave å følge instruksjonene. Det spiller ingen rolle hva slags situasjon landet ditt er i, om det er rikt eller fattig. Så selv om Norge utgjør en liten forskjell på verdensbasis, så må vi også ta del.

(FNs bærekraftmål)

Ansvarlig forbruk og produksjon …

Målet vedørende produksjon og forbruk handler i grunn om at land må bli mer ressurseffektive. FN hevder at 1/3 av all mat som blir produsert går til spille, det blir altså aldri spist. Produserer vi mer enn vi trenger? Kaster vi for mye mat? Et delmål til dette hovedmålet er å halvere matsvinn per innbygger innen 2030. Dette har en positiv sammenheng med andre delmål, f.eks. en kraftig reduksjon av avfall. Disse målene og delmålene gir et stort ansvar til produsentene. Mange forretningsmodeller har blitt bygget opp på å tjene mest mulig penger, men med disse kravene fra FN så blir de nødt til å fokusere mer på bærekraft, og ikke bare fortjeneste.

(FNs bærekraftmål)

Anstendig arbeid og økonomisk vekst …

For oss som bor i Norge så er dette et problem som kan være vanskelig å ta og føle på, men ifølge FNs opplysninger så tjener omtrent halvparten av verdens befolkning så lite at de ikke kan leve av det. Så det å skape flere arbeidsplasser med kvalitet og en reel lønn er et hovedmål for 2030.

(FNs bærekraftmål)

I flere land er det fortsatt slik at kvinner ikke skal jobbe, men være hjemme. Dette er naturligvis med på å bidra til fattigdom, da færre har eller får muligheten til å jobbe. Det handler også om å få unge mennesker i arbeid, da mener jeg ikke slik som det har blitt praktisert i Asia, der veldig unge mennesker syr olabukser i mange timer. Men heller at bedrifter gir yngre mennesker reelle muligheter. FN har også et mål angående det jeg nettopp nevnte, slavearbeid eller tvangsarbeid. De vil forby barnearbeid og all form for menneskehandel og slavevirksomhet.

(FNs bærekraftmål)

Likestilling mellom kjønnene …

Dette handler litt om noe av det jeg allerede har nevnt angående kvinners situasjon. Det skal sies at diskriminering forgår i mye mindre grad nå enn før, men det er fortsatt diskriminerende normer og regler som er en utløsende faktor til fattigdom og mindre likestilling. Jeg synes at dette er et viktig punkt når det kommer til bedrifters ansvar og er et av de temaene som gjelder flest land. Menn og kvinner har alle de samme rettighetene og skal en skal opptre deretter. Man skal kunne stå fritt til å velge om eller hvor man vil jobbe uavhengig av kjønn.

Jeg synes alle målene til FN er viktig, men de tre jeg har skrevet kort om nå er de som fikk oppmerksomheten min først. De neste ukene skal jeg gjøre meg enda mer kjent med målene og mulige tiltak som skal hjelpe verdenen med å nå disse målene.

Kristoffer Skjervold

Bilder er fra Unsplash.

FNs bærekraftmål

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *