Networking basics og mentorer

Et nytt spennende tema står for tur. I den anledningen har jeg fått muligheten til å ta et nettbasert kurs som omhandler det å skape seg og å ha et nettverk, og til og med en potensiell mentor. Dette kurset heter «Networking Basics» og hva det tilbyr vil jeg fortelle mer om i dette innlegget. I tråd med denne oppgaven fikk jeg et spørsmål om hvordan jeg gikk frem for å skaffe meg min egen mentor! Les videre for å lære litt mer om dette kurset og veien til din første mentor.

Steg for steg …

Dette kurset baserte seg på en prosess som går fra der du er nå, gjerne en student som meg selv, til det stadiet hvor du har et stabilt nettverk og har en mentor.

Den første modulen dreier seg om din profesjonelle identitet!

Det å ha en «profesjonell identitet» er ikke noe som skjer over natten, men noe som vil skje naturlig med erfaringer. Kurset forteller om personer som til tross for at de er ferdig med utdanning sin, så føler de seg fortsatt som studenter. Mye av det er basert på hvordan de samhandler med andre mennesker. Dersom du ønsker å ta steg er du nødt til å starte et sted, og en fin måte å gjøre det på er å avdekke potensielle feil du gjør. I kurset blir det lagt frem fem kvaliteter som viste seg å essensiell for resten av kurset. Dersom du beter deg etter disse fem kvalitetene vil du i større grad bli oppfattet som mer profesjonell.

 1. Empati – Se situasjonen som foregår fra den profesjonelle sitt perspektiv, gjerne den personen du prater med, eller ønsker å komme i kontakt med.
 2. Nysgjerrighet – Vis tydelig at du er nysgjerrig og at du ønsker å lære av denne personen.
 3. Takknemlighet – Dersom du kontakter eller er i kontakt med en person så er det viktig at du viser din takknemlighet for at de bruker tid og energi på å kommunisere med deg.
 4. Relevans – Vis at du er relevant for informasjonen du er ute etter og gjerne at det er hjelpsomt for deg.
 5. Respekt – Uten respekt er alt annet unødvendig, vær anstendig.

Noe jeg også synes var interessant som kom frem i denne modulen var det at de fleste «profesjonelle» faktisk liker å hjelpe studenter som kanskje er noe rådville. De fleste har vært i din situasjon som student tidligere og er bare glade for å hjelpe. Så dette kan også være et steg fra det å være en «student» til å bli «profesjonelle», å hjelpe de som ønsker det!

Modul 2 og 3 drar inn noe de fleste allerede bruker, nemlig Linkedin! De handler om hvordan man skal finne disse profesjonelle personene, som potensielt kan bli din neste mentor. Man fikk også et lynkurs om hvordan man skal strukturere meldingene man sender til dem.

Det ble lagt frem noen ukompliserte, men detaljerte teknikker for hvordan man skal finne personer som både profesjonelle og relevante for det du ønsker å lære mer om, spesielt på Linkedin. Det var også en oversikt som viser hva slags overlapp du og denne personen har, som er en form for relevansmåler.

 1. Perfekt overlapp – Her er det en sterk overlapp som tilsier at du har studert de samme fagene eller at dere jobber i samme bedrift.
 2. God overlapp – En god overlapp kan være at dere har studert på samme skole, og kanskje til og med jobber i den bransjen du er interessert i.
 3. Likheter – Her er det noen du har noe til felles med. De har kanskje studert noe lignende som det du har. Eller at du ser en likhet mellom dere ved at personen jobber i et selskap du er interessert i.
 4. En interessant person – Denne er noe vag, men handler i bunn og grunn om at du synes en person er interessant fordi personen jobber med noe som du synes er interessant.

Videre gjorde kurset meg oppmerksom på hva som er positivt med Linkedin ovenfor f.eks. E-mail. Linkedin er skapt for å kjapt kunne komme i kontakt med andre, så det er en veldig effektiv plattform. Det er veldig enkelt å kontakte andre, samtidig som det er tydelig for mottakeren å se hvem som er avsenderen. Dessuten, så er Linkedin mer avslappet enn det en mail er, tatt de nevnte faktorene i betraktning.

For å forme meldingene man ønsker å sende så er det viktig å huske på de fem kvalitetene jeg nevnte under modul 1. Empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt. Her blir disse kvalitetene gjort om til spørsmål slik at alle kvalitetene blir inkludert og praktisert. «Hvem, hvorfor og hva.» Da får forklart hvem du er, hvorfor du tar kontakt med akkurat denne personen og hva du ønsker å lære om.

Videre til modul 4 så er fokuset på koordinering av samhandling med vedkommende. Som jeg sa innledningsvis så ville de fem kvalitetene jeg allerede har nevnt bli viktig for hele kurset, de vil også være et utgangspunkt her. For å koordinere samhandlingen så har disse fem kvalitetene blitt til tre, effektivitet, vær hensynsmessig og fleksibel, og ta initiativ.

Fokuset er å vise at du er villig til å gjøre endringer dersom vedkommende skulle ønske det, at du har forståelse og at du samtidig er interessert i å komme kontakt med personen. Dette kan være krevende, men ikke glem å se situasjoner fra den andre partens perspektiv, som jeg nevnte tidligere.

I modul 5 fikk jeg en introduksjon for hvordan man burde navigere samtaler og lærte at alle samtaler er unike, men alle peker mot samme retning. Modul 6 og 7 henger noe sammen med denne, da de baserer seg på de fire fasene en potensiell samtale innebærer.

Fasene

 1. Begynnelsen – Starten på samtalen, som regel kort og konsis
 2. Introduksjon – Forteller om deg selv og går litt i detalj, dette krever noe forberedelse.
 3. Spørsmål og svar – Her stiller du de spørsmålene du tror vil gi deg de svarene du søker, essensen med samtalen, krever forberedelse.
 4. Avslutning – Lik begynnelse, vis respekt og takknemlighet.

I modul 6 så handler det om fase to, introduksjonen. Jeg ser på det mer som en «pitch» av deg selv til den du snakker med. Poenget er å få frem en detaljert historie om deg selv hvor du får frem hvem du er, hvor du har «vært» hva du interesserer deg for, hva du vil få ut av samtalene osv. Det er viktig å få frem viktig informasjon om deg selv, uten at det høres ut som om du skryter av deg selv. De viser til en fin teknikk der du sier at du er veldig glad i noe, istedenfor å si at du er god til det. I de fleste tilfeller så er man flink til ting man liker å bruke tiden sin på.

Her er det også lett å lære av de profesjonelle. De har naturligvis mer erfaring enn deg selv, og hvis du navigerer samtalen korrekt, vil du kanskje få muligheten til å høre deres «pitch». En persons historie vil alltid endre seg med tiden, så man står fritt til å teste ut forskjellige versjoner av sin historie.

Jeg nærmer meg slutten da jeg går inn i modul 7 og jeg føler at jeg sitter igjen med veldig mye nyttig informasjon jeg ikke var klar over tidligere. I denne modulen er fokuset på research og spørsmålene du velger å stille. Det er veldig viktig å finne informasjon om personen du skal komme i kontakt med, slik vet du hvilke spørsmål du skal stille.

Her er noen huskeregler man burde se på når man forbereder seg:

 • Undersøk hva denne personen har sagt tidligere, enten det er på deres personlige Linkedin eller i formelle intervjuer.
 • Gjør deg kjent med personens arbeid.
 • Finn ut hva som er relevant til din egen historie, har deres historie noe til felles?
 • Se etter urørt informasjon, altså spør om ting som det ikke allerede finnes tilgjengelige svar på.

Modul nummer 8, den siste modulen! Denne handler om å skape seg langvarige relasjoner!

I denne modulen blir det fremstilt hvordan du tar vare på de relasjonene du har skapt på veien og om hvordan du kan komme ut av det med en mentor! Noe som er veldig viktig er å holde kontakten med de personene du har vært i kontakt med. I noen tilfeller kan det være vanskelig, dersom du ikke har en grunn til å starte en ny samtale. Et godt tips jeg plukket da var det å komme med tilbakemeldinger på rådene eller den kunnskapen du mottok tidligere. Dersom du har hatt nytte av den samtalen vil denne profesjonelle personen kanskje finne glede i det og fortsette med å dele råd og erfaringer. Dette er også en veldig fin måte å vise at du er takknemlig for den første samtalen dere hadde.

Dette er jo også en naturlig måte å få seg en mentor på. Dette er jo en naturlig forbindelse og ikke en fremtvunget en. Jeg er takknemlig for dette kurset med tanke på at jeg personlig ikke har noen mentor.

En mentor …?

Som sagt, så har ikke jeg noen mentor. Jeg har heller ikke vurdert det tidligere, så dette var en liten vekkerklokke for min del. Dette kurset viste meg verdien av det å ha en mentor. Ikke bare ved å kunne motta råd når jeg trenger det, men også for å utvikle meg selv som person, fra «student» til «profesjonell». Det kan jo også komme en dag hvor jeg er i en situasjon der noen faktisk spør meg om råd. Da vil det være gunstig for meg og denne personen at vi deler den erfaringen.

Kristoffer Skjervold

Hele innlegget er basert på kurset (fullført 12/4/2021) First Round: Networking Basics og mine inntrykk fra det.

Fremhevet bilde. Hentedato 12/4/2021.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *